Serdecznie zapraszamy do ciekawego świata pożyczek!

Złoto – inwestycja dla każdego!

Poniżej można znaleźć kilka informacji/ciekawostek o złocie:

 • Pierwiastek chemiczny, metal przejściowy
 • Wzór chemiczny – Au – główne źródło metalicznego złota
 • Masa atomowa 196,96655 u, Liczba atomowa – 79
 • Układ krystalograficzny regularny
 • Postać krystalograficzna – ośmiościan, dwunastościan rombowy, sześcian, często bliźniaki
 • Postać skupienia –  grudki, ziarna, blaszki, pył, skupienia zbite, kryształy, bryłki – samorodki
 • Wygląd – barwa żółta, rysa złocista, połyskująca, przełam haczykowaty, połysk metaliczny, minerał nieprzezroczysty
 • Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 1,1·10-3 ppm
 • Nie wykazuje właściwości antybakteryjnych
 • Jest odporne na działanie czynników atmosferycznych i prawie wszystkich kwasów
 • Roztwarza się w wodzie królewskiej, w kwasie solnym w obecności ozonu oraz w gorącym kwasie selenowym
 • Tworzy dwa typy złóż – pierwotne (związane z wysokotemperaturowymi żyłami hydrotermalnymi, przecinającymi skały wylewne, z kwarcowymi i skałami metamorficznymi) oraz wtórne (związane ze skałami okruchowymi, powstałymi wskutek niszczenia wcześniejszych złóż pierwotnych)
 • Jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła i elektryczności
 • Często zawiera domieszki innych metali; od rodzaju metalu zależy kolor złota, jego twardość oraz nazwa; mieszaniny złota z innymi metalami odpowiednio noszą nazwy: ze srebrem – elektrum, z rtęcią – amalgamat złota, z miedzią – cuproauryt z palladem – porpezyt, z platyną – złoto platynowe z bizmutem – maldonit
 • Jego wydobyciem zajmowano się już w Starożytnym Egipcie, jednak ilość pozyskanego złota nie przekraczała jednej tony rocznie
 • Za czasów Imperium Rzymskiego wydobywano od pięciu do dziesięciu ton złota rocznie
 • Do połowy ubiegłego stulecia światowe wydobycie złota sięgało około 10 ton rocznie, dzisiaj wydobywa się go znacznie więcej bo około 2300 ton
 • Obecnie jest wydobywane w kopalniach głębinowych w strefie zimnej tj. Rosja, USA, RPA oraz w kopalniach odkrywkowych w strefie gorącej: Afryka, Azja południowo-wschodnia, Ameryka Południowa
 • Największe złoża złota występują w RPA (Witwatersrand), Rosji (Ural – złoże Beriezowsk, Stiepniak; Syberia – złoże Ałdan). Znajdują się też w USA (Nevada, Kolorado, Kalifornia, Alaska), Australii, Kanadzie, Chinach, Meksyku i Kolumbii
 • Złoto ma powszechne zastosowanie w jubilerstwie, elektronice  (do wyrobu złączy), medycynie i stomatologii (korony mosty) oraz w technice radiowej (ze względu na stabilne właściwości elektryczne i brak utleniania)
 • Stanowiło podstawę systemów monetarnych
 • Jest symbolem bogactwa