Serdecznie zapraszamy do ciekawego świata pożyczek!

Spadkodawca. Jak sprawdzić historię kredytową spadkodawcy?

Otrzymałeś spadek i zastanawiasz się jak sprawdzić historię kredytową spadkodawcy? W tym artykule dowiesz się jak to zrobić.

Najważniejsze jest, że można to zrobić. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Dane historii kredytowej osoby zmarłej podlegają tajemnicy bankowej, jednak art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo bankowe dopuszcza udzielenie sądowi takich informacji w trakcie toczącego się postępowania spadkowego.
Biuro Informacji Krajowej (BIK) może jednak udzielić informacji bezpośrednio spadkobiercy. Wymagane jest jednak przedstawienie kilku dokumentów:
– aktu zgonu spadkodawcy;
– postanowienie sądu mówiące o nabyciu spadku przez spadkobiercy lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza (W tym wypadku należy przedłożyć oryginał dokumentu lub kopię poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem);
– pisemny (podpisany) wniosek o udzielenie informacji zawierający dane identyfikacyjne zmarłego (imię/imiona, nazwisko, ostatni adres zamieszkania, seria i numer dowodu lub paszportu oraz nr PESEL.
Dokumenty należy przekazać osobiście w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK lub wysłać pocztą.