Serdecznie zapraszamy do ciekawego świata pożyczek!

Kredytobiorcy do przodu o prawie 10 proc.

Wraz z obniżką stóp procentowych wzrosła liczba korzyści dla kredytobiorców – mniejsze raty kredytu, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych zwrotu. Czy kredytobiorca obecnie znaczy przegrany?

Ekonomiczny żargon do łatwych nie należy, o czym przekonuje się każdy kto bierze kredyt. Nieraz stykamy się z pojęciem „cena pieniądza”, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę czym właściwie ona jest. Najprościej mówiąc: to oprocentowanie kredytów i pożyczek udzielanych przez banki. Przykładowo pożyczając od banku kwotę 10 tys. zł będziemy musieli zwrócić, po upływie określonego czasu, kwotę powiększoną o dany procent np. 10%. W efekcie bank otrzymuje od nas 11 tys. zł. Ceną pieniądza jest w tym przykładzie 10% pożyczonej kwoty, czyli 1000 zł. To właśnie na cenę pieniądza są zwrócone wszystkie oczy kredytobiorców.
Kto rozdaje karty?
Organem decydującym o cenie pieniądza jest Narodowy Bank Polski, który poprzez określenie swoich stóp procentowych pośrednio wpływa na stopy WIBID/WIBOR obowiązujące na rynku międzynarodowym. Benchmarkiem dla rynkowych stóp procentowych WIBOR jest stopa referencyjna NBP. W praktyce oznacza to, że jeśli bank podnosi swoje stopy, to oprocentowanie kredytów hipotecznych rośnie i kredytobiorca płaci wyższe raty. W sytuacji obniżek stóp mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Sposób kształtowania się stopy referencyjnej NBP w ostatnich pięciu latach przedstawia poniższy wykres:

Stopy procentowe NBP

Manna z nieba
Wraz z obniżką stóp procentowych spadła wartość spłacanych przez kredytobiorców rat. – Osoba, która wzięła np. w styczniu 2009 r. 30-letni kredyt hipoteczny w kwocie 300 tys. zł miała pierwszą ratę w wysokości 2165,85 zł. Wówczas stopa referencyjna NBP była na dość wysokim poziomie 5 proc. Odnosząc się do bieżącego roku można zauważyć, że przez prawie 7 lat nasz potencjalny kredytobiorca płacił niższe raty niż w pierwszym miesiącu spłaty zobowiązania. Dzięki temu udało mu się zaoszczędzić kwotę w wysokości aż 28 717,26 zł, czyli prawie 10 proc. pożyczonego kapitału – mówi Jacek Kasperczyk, analityk Comperia.pl. – Oczywiście oszczędności te były możliwe jeśli kredytobiorca skrupulatnie odkładał różnice pomiędzy ratami a nie przeznaczał jej na bieżącą konsumpcję – dodaje. Jak wyjaśnia Jacek Kasperczyk niskie stopy procentowe powodują zmniejszenie miesięcznych rat kredytu, a także odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu całego rynku kredytowego, bowiem to od nich zależą całkowite koszty obsługi nie tylko zobowiązań mieszkaniowych, ale też konsumpcyjnych.
Niskie stopy procentowe są szansą dla kredytobiorców, bowiem mogą oni je wykorzystać do budowania odpowiedniej rezerwy finansowej, którą będzie można wykorzystać w czasie gorszych warunków kredytowych, czyli w okresie podwyżki stóp. Jak widać nie zawsze kredytobiorca oznacza przegrany.