Serdecznie zapraszamy do ciekawego świata pożyczek!

Inwestowanie w surowce

Czy jest ktoś, kto zaciera ręce z zadowolenia, kiedy drożeje ropa czy złoto? Niewątpliwe inwestorzy, którzy zdecydowali się w takie właśnie instrumenty lokować fundusze.

Mówiąc o inwestowaniu w surowce, mamy na myśli głównie złoto, srebro, ropę naftową, gaz ziemny, miedź czy cynk. Inwestycja w surowce czy w towary w Polsce nabrała popularności przez ostatnie 10-12 lat.

Według analityków, zarabianie na surowcach jest łatwiejsze niż zarabianie na giełdzie, ponieważ trendy na rynku surowców są trwalsze i łatwiej je uzależnić od niektórych wskaźników gospodarczych. Są one głównie zależne od popytu na nie, a popyt zależy od warunków gospodarczych i demograficznych. Na przykład złoto drożeje głównie w okresie kryzysów, wojen, czy wysokiej inflacji. Dlaczego tak jest? Otóż inwestorzy poszukują alternatywnego sposobu ulokowania swoich środków, w czasie, gdy popularne, takie jak akcje, stają się nieopłacalne.

Inne surowce- ropa naftowa, czy miedź bardzo reagują na czynniki podażowe, a szczególnie na zapotrzebowanie takich potęg jak Chiny i Indie. Ponadto ceny są uzależnione od sytuacji geopolitycznej, jak również w przypadku ropy- działań stosowanych przez OPEC (Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową).

Jeszcze dziesięć lat temu, prognozowane było, że największe zyski można osiągnąć z akcji. Jednak lata 2000-2009 na przykład w USA pokazały, że szeroki indeks rynku surowców wzrósł ponad dwuipółkrotnie. Jedne z najlepszych wyników miało złoto, choć jego ceny charakteryzowały się bardzo dużymi zmianami, co wiąże się z ponadprzeciętnym ryzykiem.

Najbardziej popularne sposoby inwestowania w surowce to lokata strukturyzowana , oparta na surowcach, albo też odpowiedni fundusz inwestycyjny, który lokuje środki właśnie w te dobra. Jednak należy pamiętać, aby inwestycje w surowce były tylko częścią zdywersyfikowanego portfela inwestora. Inwestowanie wszystkich środków w złoto, czy ropę z jednej strony może przynieść duże korzyści, ale przypadku niepowodzenia- pozbawić nas znacznych środków.