Serdecznie zapraszamy do ciekawego świata pożyczek!

Inwestowanie na giełdzie

Dla jednych giełda jest czarną magią, dla innych pasją i pracą. Definicja giełdy mówi, że jest to miejsce, gdzie kupujemy i sprzedajemy towary po cenach, które odzwierciedlają sytuację na rynku.

Giełda Papierów Wartościowych jest giełdą o unormowanym prawie, podlega ona specjalnym regulacjom. „Spotykają się” na niej kupujący i sprzedający. Przez ich transakcje dochodzi do ustalenia się rynkowej ceny papierów wartościowych. Celem giełdy jest umożliwienie przepływu kapitałów od ludzi, którzy chcą lokować pieniądze, aby osiągnąć zyski, do ludzi, którzy potrafią pieniędzmi umiejętnie operować i pomnażać je.

Inwestowanie na giełdzie może wiązać się z wyższymi zyskami, niż tradycyjne sposoby inwestowania, lecz charakteryzuje się też o wiele wyższym ryzykiem.

Niestety, samo inwestowanie na giełdzie nie jest takie proste. Ceny akcji zależą od popytu i podaży na nie. Nie ma więc ogólnego modelu czy sposobu na to, co robić, aby wygrywać. Oczywiście jest wiele teorii na temat giełdy. Jednak żadna z nich nie jest w 100% skuteczna. Niektórzy grają, licząc jedynie na szczęście i własne przeczucie. Oczywiście możemy obserwować i analizować historyczne ceny akcji (tzw. analiza techniczna).

Możemy także analizować bieżące losy spółki, sytuacje ekonomiczną, ogólna sytuacje w danym sektorze gospodarki, czy tez politykę państwa ( tzw. analiza fundamentalna). Jednak wynikiem tych analiz nie będzie jednoznaczna odpowiedz co kupić, a co sprzedać, by zarobić. Nawet jeśli taką odpowiedź otrzymamy, nie ma żadnej pewności, że będzie ona prawdziwa. Ceny akcji zmieniają się najczęściej wskutek nowych informacji. Lecz czasem sukces czy porażka firmy wcale nie musi jednoznacznie wpływać na ceny akcji, tzn. notowania miernej firmy mogą rosnąć, lub odwrotnie. Na giełdzie nie ma nic pewnego.

Istnieje jednak pogląd, że inwestowanie długoterminowe jest bezpieczniejsze. Inwestorzy wyszukują spółkę, lub spółki, które w długim czasie może przynieść znaczne zyski. Jak je znaleźć? Pod uwagę bierze się głównie stabilny wzrost na rynku, wypłacalność dywidend, oraz wysoki zwrot z kapitału.

Czy zawsze tak jest, ze giełda jest grą o sumie zerowej? To znaczy, żeby jeden wygrał, drugi musi stracić? Są różne teorie na ten temat, najbardziej skrajną, a może i najbardziej prawdziwą jest taka, ze zawsze występuje przynajmniej jeden wygrywający – dom maklerski, który pobiera prowizję z operacji giełdowych.