Serdecznie zapraszamy do ciekawego świata pożyczek!

Czy złoto może się skończyć?

Od kiedy złoto stało się jedną z popularniejszych form inwestycji, pojawiły się obawy o to, czy kiedyś może go zabraknąć. Pytanie o to, kiedy skończy się wydobycie złota jest jak najbardziej uzasadnione.

W końcu…

zasoby złota są ograniczone, a jego wydobycie wciąż wzrasta!

Jak do tej pory wydobyto łącznie 166 tys. ton złota. Odkryte i udokumentowane złoża zawierają jeszcze 50 tys. ton. Mogłoby się wydawać, że to dużo, jednak przy obecnym wzroście wydobycia, za 12 lat rezerwy złota uległyby wyczerpaniu.

Ratunkiem mogą okazać się jedynie nowo odkryte złoża złota.

Biorąc pod uwagę to, jak cennym kruszcem jest złoto, ludzie z pewnością nie zrezygnują z wydobywania go. Trudno jednak określić, jak wiele złota można jeszcze odnaleźć, ani gdzie się mogą znajdować takie tajemnicze miejsca, w których nie powstały jeszcze kopalnie złota.

Gdyby okazało się, że w ziemi pozostały już tylko niewielkie złoża złota, jego ceny z pewnością będą gwałtownie rosły. Popyt na złoto wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

W 2011 r. wyniósł on 4067 ton, których łączna wartość przekroczyła 200 miliardów dolarów. Ponad połowa wydobycia przeznaczana jest na produkcję biżuterii. 17% wydobycia, czyli 440 ton jest kupowana przez banki centralne.

W porównaniu do 2010 r. odnotowano tu wzrost rzędu ponad 500 %, jednak zapotrzebowanie jubilerów wciąż jest nieporównywalnie większe.

Możemy się spodziewać, że popyt na złoto wciąż będzie rósł. Nawet jeśli przyjmiemy, że jego wydobycie będzie utrzymywało się na stałym poziomie, dzięki odkryciu nowych złóż, ceny wciąż będą wysokie. To kolejny dowód na to, że inwestycje w złoto w dalszym ciągu będą przynosiły zysk.