Serdecznie zapraszamy do ciekawego świata pożyczek!

Behawioralne podejście do finansów

W ostatnim czasie zachowanie inwestorów na rynku zaczęto opisywać już nie tylko ze względu na teorie finansowe czy matematyczne. Analizuje się je także pod kątem socjologicznym, psychologicznym, czy nawet neurologicznym.

Wyjaśnienie zachowania graczy giełdowych nie jest łatwe. Dlatego też powstała dziedzina finansów, zajmująca się wpływem psychologii na zachowania finansowe ludzi oraz – co za tym idzie – wpływ psychologii na rynek.

Behawioryzm jest kierunkiem psychologii, który polega na odrzuceniu aktu świadomości oraz czynnika społecznego i badaniu obiektywnego zachowania się człowieka.

Behavioural finance wyjaśnia nieprawidłowości na giełdzie. Dziedzina ta opisuje, dlaczego i w jaki sposób rynki mogą być nieefektywne. Po za tym, nauka ta pomaga zrozumieć, w jaki sposób emocje ludzkie, przyzwyczajenia oraz brak zimnej krwi podczas podejmowania decyzji będą wpływały na rynek papierów wartościowych.

Czy takie coś jak finanse behawioralne naprawdę istnieje? Otóż przeprowadzono wiele badań empirycznych, z których wynika, że na rynkach istnieje wiele odstępstw od efektywności. Takie właśnie odstępstwa są nazywane anomaliami rynkowymi. Do anomalii tych możemy na przykład zaliczyć nadmierną pewność siebie podczas podejmowania decyzji giełdowych ( overconfidence). Jeśli np. inwestor posiadł informacje na temat spółki, często myśli on, że informacje te pozwolą mu na wygraną. Nie bierze pod uwagę, że do tej samej treści mogą mieć dostęp setki innych graczy.

Nadmierna pewność siebie „podpowiada” mu, że może wygrać. Podobnie jest, jeśli chodzi o nasze poprzednie transakcje giełdowe. Większość inwestorów nie myśli: „przegrałem 50 razy, więc teraz też mogę przegrać, „ a raczej „ostatnio raz wygrałem, więc dlatego teraz też ma mi się nie udać?”

Co ciekawe, zostało udowodnione, że poziom nadmiernej pewności siebie zależy od płci, oraz stanu rodzinnego gracza giełdowego.

Ponadto, istnieje także problem mental accounting-u, czyli księgowości mentalnej. Polega on na nieracjonalnym segregowaniu różnych inwestycji oraz rozważaniu każdej z nich oddzielnie.

Na przykład inwestor może akceptować duże ryzyko, jeśli chodzi o jego rachunek inwestycyjny, ale być bardzo konserwatywnym, co do rachunku poświęconego na edukacje własnego dziecka. Nie ujmuje on ryzyka z całego portfela swoich inwestycji razem, ale każde z osobna.

Wśród anomalii rynkowych możemy wyróżnić także efekty związane z „kalendarzem”, na przykład, że w rejonie stycznia, stopy zwrotu są statystycznie wyższe, aniżeli w innych miesiącach.

Najprościej mówiąc, finanse behawioralne udowadniają, że inwestor nie podejmuje do końca racjonalnych decyzji i wyborów. Ważne jest, więc by zrozumieć, że jego nieracjonalne decyzje nie mają wpływu jedynie na portfel danego inwestora-, ale również na rynek, jako całość. Dlatego też, według przedstawicieli finansów behawioralnych, nie jest on efektywny.